Приложение на полезната европейска иновативната практика в българското образование.

С навлизането на интернет в ежедневието и всички аспекти на живота ни, логично е да се наложи използването му и в учебната практика. Това налага и промяна в методите на обучение, в начините на поднасянето на знанията и прилагането им в практиката. Това определено всява смут сред част от преподавателите в училищата, тъй като те са свикнали да работят с едни и същи остарели образователни методи и всяка новост ги изважда извън комфортното им състояние. Но няма друг начин на действие. Факт е, че учебните часове в по-голямата си част са откъснати от реалната действителност, скучни и безполезни. Колкото и ценна да е информацията, която се получава в един учебен час, щом е поднесена по неподходящ начин, за да бъде осъзната и запомнена, то няма никакъв смисъл от нея.

Затова голям процент от българските ученици излизат от училище напълно неграмотни и неподготвени за живота.

Новите начини на работа с учениците налагат уроците да се провеждат в т.нар. неформални условия. Това би допринесло за снижаване на дистанцитя ученик – преподавател и намаляване на стреса при учениците. Липсата на напрежение, интересната и вълнуваща обстановка ще допринесат до по-бързото запомняне на преподадения материал. Така целта ще е да се създаде реален стремеж у учениците към придобиване на знания, а не само за изкарване на добри оценки.

Подобни иновативни практики се прилагат в цяла Европа и достоен техен последовател е Американо английската академия в София, която е изключително продуктивна, когато става дума за иновативни методи на работа и възпитание на своите възпитаници.

Ако се стремим наистина да повишим интереса на учениците към училището, добре е да се поучим от опита на европейските държави, които осигуряват възможност за работа и учене в екип, което е сигурна предпоставка за добри резултати. Това развива уменията на учениците за работа в екип и индивидуален подход към зададената задача.

Източник: British Schools of Sofia