брануване

Дискови брани MASS подпомагат ефективното обработване на почвата

Няма земеделски стопанин, който да не потвърди, че от качеството на обработката на почвата зависи нейното плодородие и добивите, които ще подсигури. Машините и инвентара, които се прилагат при различните агротехнически мероприятия наистина не са малко и това до известна степен затруднява фермерите, които търсят комплексни решения за извършване на обработки. Факт е, че най-търсене са култиватори, плугове и дискови брани от mass.bg, с които оптимално се попълват нуждите от прикачен инвентар с множество приложения и ползи. Иновациите в земеделието реално целят намаляване на разходите за горива и труд, оптимизиране и съкращаване на времето, качество и опционално подобряване структурата на почвения слой така, че да бъде по-благоприятен за развитие на съответните култури.

MASS – за ползите от дискови брани

Един от основните три вида прикачен инвентар е дисковата брана. Ролята ѝ се състои в това, че с помощта на теглещата машина фермерите успяват ефективно да проведат различни типове обработки, които касаят:

Дискова Брана
  • Раздробяване на едрите буци пръст, които са се образували от дълбоката оран и обръщането на пласта;
  • Изравняване на земния слой и подготовката му за направа на бразди, в които ще бъдат засети семената или разсада;
  • Разрохкване на почвата, което е важно за подобряване аерацията и предоставянето на кислород на растенията;
  • Размесване на растителните остатъци;
  • Премахване на плевели и други.

Ето, че никак не е за подценяване прилагането на дисковата брана в земеделието. Обработката на почвата се нуждае от такъв тип манипулации, тъй като с тяхна помощ се повишава издръжливостта на ерозия и значително се подобрява плодовитостта, която е така необходима за развитието на отглежданите култури.

В колекцията от дискови брани на mass.bg фермерите могат да открият както универсални така и специализирани решения за дискови брани, които оптимално да улеснят обработките на почвата. Сред най-продаваните се нареждат:

  • Мини дискова брана;
  • Прикачна дискова брана;
  • Брана за лавандула и други.