реклама Facebook

Защо университетите рекламират дейността си в социалната мрежа Facebook?

Днес Facebook е една от най-популярните социални мрежи, която непрекъснато развива своя потенциал по отношение на бизнеса. Едва ли вече има хора, които няма профил във Фейсбук и непрекъснатото им увеличаване е факт, който социалната мрежа отчита ежедневно. Това е главната причина и бизнесът да се ориентира в тази посока, тъй като аудиторията тук е не само многобройна, но и разнообразна по отношение на интереси. Освен обаче актуален за бизнес средата Facebook е платформа, която еволюира до такава степен, че и всички учебни заведения също създават свой профил в мрежата. Причините естествено със свързани с популяризирането на учебното заведение и в същото време набирането на нови последователи. Безспорно един от градовете у нас, в който има значителен поток на учащи се е Варна. Предимството на това да се прави фейсбук реклама Варна на университетите е не само да се акцентира върху възможността на кандидатите да получат качествено обучение, но освен това да са винаги запознати с новостите, които учебното заведение предлага.Facebook маркетинг

За някои е странно, че именно университетите използват този вид маркетинг за да утвърдят дадена специалност и провокират интереса на кандидат-студентите. Всъщност рекламата във Фейсбук е много правилна стратегия, тъй като всеки млад човек разполага с Facebook профил и в  него е отбелязан какви интереси и предпочитания има. Тъй като платформата се отличава със своята мултифункционалност при една такава реклама младежите, които се интересуват от обучение по технически специалности ще виждат реклама именно на университет, който предлага такива. Таргетирането на рекламата в социалната мрежа дава много правилна насоченост и се показва на потребители, които реално се интересуват от нея.

Съвременния потребител , включително и кандидат –студент с изпиването на сутрешното кафе първото,което прави е да посети социалната мрежа и да се осведоми за актуалните новини. Освен тях, разбира се, се появяват и не малко реклами, чиято цел е да провокират вниманието на потребителите. Достъпността и факта, че вече всеки има фейсбук профил е достатъчна причина рекламата в социалната мрежа да е една от предпочитаните за бизнеса. Именно с правилна реклама във Facebook университетите във варна имат възможност да привлекат интереса на младите хора, които все още имат някакви колебания по отношение на това къде да кандидатстват и в каква насока да продължат да се развиват. С реклама в социалната мрежа утвърждаването и популяризирането на нови специалности, както и техните предимства със сигурност ще достигнат много по-бързо до потребителите, които са заявили потенциален интерес в тази насока. Facebook се превърна в мястото, където ежедневно милиони потребители прекарват голяма част от времето си. Аудиторията на практика е огромна и действително се оказва, че рекламата тук е една от най-успешните.