По какво се различават обикновеното дизелово гориво и горивата за отопление

Горивата за отопление и дизеловото гориво се използват за различни цели, но все пак имат някои прилики по между си. Керосинът и дизелът са доста подобни, докато горивата за отопление на дома имат повече различия, в зависимост от сезона и местоположението Ви. Ето малко информация, която обяснява разликите между тях.

Как се правят горивата

Суровият нефт, който се използва за производството на множество продукти в нефтената и газовата промишленост, се състои от въглеродни и водородни атоми. Те са подредени във вериги от въглеводородни съединения, които се променят по време на процеса на рафиниране, за да се получат различни продукти.

Процесът се извършва чрез отделяне на веригите въз основа на техните точки на кипене. Съединенията с по-високи точки на кипене се утаяват при по-ниски нива, докато тези с по-ниски температури на кипене се утаяват при по-високи нива. Това означава, че първо се създават по-леки горива като пропан-бутан и бензин. По-тежките продукти като дизелово гориво и горивата за отопление се произвеждат след това.

Дизелово гориво

Дизеловото гориво се създава в средата на процеса на дестилация и прилича на масло. За създаването му е необходимо по-малко рафиниране от бензина, което обикновено го прави по-евтин. Това универсално гориво се използва за транспортната индустрия, както и за генератори.

Отоплителни горива

Тези горива, известни също като отоплителни масла, са по-тежки, така че се разработват към края на процеса на дестилация. Приличат много на моторното масло и осигуряват по-дълготрайна топлина. Отоплителното гориво обикновено се използва за отопление на домовете, но може да бъде заменено с дизелово гориво и керосин.

Някои съображения за употребата им през зимния сезон

През зимата стандартният дизел №2 и дизел №1 или керосинът могат да се смесват, за да се предотврати желирането. Подобна техника може да се прилага и при горивата за отопление. Въпреки че не е обичайно отоплителните масла да заменят дизеловото гориво, понякога могат да се използват при силен студ като “арктически клас” дизел.

Къде се вписва керосинът?

Керосинът е друг продукт, произведен по време на процеса на рафиниране. Той гори по-чисто от горивата за отопление и няма да се желира през зимата. Той е благоприятен, заради дълготрайното си изгаряне и рентабилност.